AV-suunnittelu

AV-suunnittelu käsittää AV-suunnittelun sekä rakennuttamis-, valvonta- ja konsultointipalvelut.

Erikoisalaamme ovat erityyppisten AV-tilojen, kuten kokous- ja neuvotteluhuoneiden, luentosalien, auditorioiden, studioiden, seminaari- ja videoneuvotteluhuoneiden, monitoimitilojen, ravintosalien sekä luokka- ja opetustilojen ymv. suunnittelu ja konsultointipalvelut.

AV-järjestelmien sisältö:

AV-järjestelmät koostuvat useista osajärjestelmistä, kuten esim:
 • äänentoistojärjestelmät; puheäänen vahvistus ja ohjelmaäänentoisto
 • video- / dataesitysjärjestelmät ( data/videoprojektorit, ohjelmalähteet jmv )
 • ohjausjärjestelmät AV-laitteiden ja tilan muun tekniikan ohjaamiseen
 • videoneuvottelu- / etäopetusjärjestelmät tai varaukset
 • heijastuspinnat
 • valo-ohjausjärjestelmät, himmenninjärjestelmät ja esitysvalaistus

Tiloihin suunnitellaan järjestelmät täydessä käyttökunnossa tai niiden valmiudet sovitussa laajuudessa.


Valokuva Helsingin kulttuuritalon konserttisalin AV- varustelusta.

AV-suunnittelu palvelumme kattaa asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaan seuraavia
palveluita:

Esi-/ luonnossuunnittelu

Vaiheen tulosteet tarvittavassa laajuudessa:

 • tarvekartoitus
 • lähtötietojen selvitys ja niiden perusteella
  tarvittaessa laadittavat huonekortit
 • luonnospiirustukset, tekniset ja toiminnalliset kuvaukset
 • kustannusarvio

Toteutussuunnittelu

Vaiheen tulosteita ovat mm.

 • järjestelmäkaaviot
 • AV-kaapelointipiirustukset sähköurakkaan liitettäväksi
 • AV-pistesijoituspiirustukset
 • leikkaus- ja projektiopiirustukset tarvittavin osin
 • AV-järjestelmien työselitys
 • hankintaohjelma laiteluetteloineen
 • vaikutukset sähkökeskuksiin sekä sähköjärjestelmiin
 • valaistusselostus
 • lattiarasioiden mitoitus
 • ohjeet arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun laitesijoitus- ym. asioista
 • suunnitelmakatselmus

Hankintapalvelut ja muu suunnittelu:

 • tarjouskilpailun järjestäminen
 • tarjousvertailut sekä tarjouksia koskevat huomiot
 • urakkaneuvottelut
 • valvontakäynnit työmaalla, malliasennusten ja työtapojen tarkastus, työmaakokousten yhteydessä
 • työaikaiset piirustuksien tarkennukset ja muutokset
 • vastaanottotarkastus
 • käyttökoulutukseen osallistuminen, tarvittaessa
 • suunnittelussa huomioitujen käyttömahdollisuuksien dokumentointi, loppudokumentteihin liitettäväsi
 • loppudokumentoinnin tarkastus vastaanottotarkastuksen yhteydessä
 • muistioiden ja pöytäkirjojen laatiminen
 • jälkitarkastukset
 • asiakaspalautteen kerääminen
 • takuutarkastus ja tarvittavat muistiot

Lisäksi tarvittaessa:

 • laajemmat kustannusarviot mm. AV-järjestelmien vaikutuksesta muihin rakennusteknisiin järjestelmiin
 • detaljisuunnittelu mm. alakattojen, leikkauksien, putkituksien, lattiarasioiden, liitäntäpisteiden yms. sekä kalusteiden yms. osalta
 • sähkösuunnittelu AV-järjestelmiin liittyen mm. valaistuksenohjaus sekä vaikutukset sähkökeskuksiin (piirikaaviot ja pääkaaviot)
 • valaistusselostus AV-tiloista
 • taloudelliset loppuselvitykset tarvittavin osin
 • tarvittaessa sopimusluonnoksien ja -sarjojen tekeminen
 • työmaavalvonta
 • rakennuttajan/rakennuttajakonsultin tehtävät mm.
  laskutuksen valvonta
 • AV-järjestelmiin liittyvien kalusteiden hankintapalvelut
  mm. verhot, pimennysverhot, valaistus, valkokankaat,
  AV-kalusteet sekä kalusteet
 • käyttökoulutus ja käyttöönotto
 • loppupiirustukset ja -dokumentit
 • huoltokirjan laadinta AV-järjestelmien osalta
 • käyttäjäpalautteen kerääminen ja koostaminen

Yhteyshenkilöt:

Tomi Tuokkola
GSM 050-531 4486

Email: etunimi.sukunimi@yhtyneetinsinoorit.fi