Muut palvelut

Käytönjohtajan tehtävät

Käytönjohtajan tehtävät.

Valtuutetun tarkastajan tehtävät

Sähköturvallisuusasetuksessa (498/96) annetaan määräykset pätevyydestä ja ehdoista sähköalan varmennus- ja määräaikaistarkastustehtäviin.

Valtuutetulta tarkastajalta edellytetään perehtyneisyyttä tarkastuksen kohteena oleviin laitteistoihin ja niitä koskevien sähköturvallisuusalan määräysten tuntemusta niin, että hän kykenee havaitsemaan mahdolliset viat ja puutteet sekä arvioimaan niiden vaikutuksen turvallisuuteen.

Tarkastajan on oltava vapaa sellaisista organisatorisista, kaupallisista, taloudellisista ja muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa hänen tarkastuspäätöksiinsä. Tarkastajan on oltava tarkastettavan kohteen osalta ns. kolmas osapuoli.

Palvelemme asiakkaitamme valtuutetun tarkastajan tehtävissä luokissa 1, 2, 3b ja 3c.

Energian oston ja myynnin selvitys

Selvityksessä perehdytään sähkönostajan nykyiseen tariffirakenteeseen ja verrataan sitä tarjolla oleviin tariffeihin. Tämän perusteella valitaan ko. kohteeseen parhaiten soveltuva tariffi. Lisäksi selvitetään mahdolliset muutokset ja lisäykset pääkeskukseen ja mittarointeihin.

Energian kulutuksen seuranta ja analysointi

Kulutuksen seurannassa kerätään tietoa kiinteistön sähkönkulutuksesta päivä, viikko, kuukausi ja vuositasolla, jonka jälkeen ko. tiedot siirretään energian kulutuksen jako- ja seurantaohjelmaan. Ohjelmalla on tarkoitus jakaa kiinteistön sähkönenergian kulutus käyttäjittäin sekä kulutus että kustannusosuuksiin.

Soveltuu erityisesti kiinteistöihin, joissa kaikille kuluttajille ei ole omaa kWh - mittausta.

Kuntokartoitukset

Kuntoarvioinnissa tutkitaan rakennuksen sähköjärjestelmät, niiden tekninen kunto ja elinkaari sekä verrataan niitä voimassa oleviin määräyksiin ja asetuksiin. Arvioinnin perusteella laaditaan asiakkaalle yhteenveto järjestelmien nykytilanteesta ja laaditaan korjaussuunnitelma sekä laaditaan kustannusarvio korjauksista. Korjaussuunnitelman perusteella kiinteistön omistajalla on mahdollisuus laatia tarvittavista muutostöistä realistiset kustannusarviot järjestelmäkohtaisesti.

Sähkölaitteiston lämpökuvaus

Sähkölaitteistojen lämpökuvaus

Hankintapalvelut

Hankintapalveluissa kilpailutetaan asiakkaan puolesta tarvittavat urakat ja tehdään niistä laitetaso- ja kustannusvertailut.

Energiakatselmukset (MOTIVA)

Energiakatselmus on kokonaisvaltainen KTM:n ja Motivan ohjeiden mukaan suoritettu kohteen energian käytön selvitys kannattavien säästötoimenpiteiden löytämiseksi.

Katselmuksen tuloksena laaditaan asiakkaalle kiinteistökatselmuksen raportti MOTIVAN ohjeiden mukaisesti, josta ilmenee mm. yhteenveto rakennuksen energian kulutuksesta ja ehdotetuista säästötoimenpiteistä. Energiakatselmuksia tekevät suunnittelijamme omaavat Motivan myöntävän energiakatselmoijan pätevyyden.