Tele- ja tietojärjestelmien suunnittelu

Suunnittelukohteitamme ovat toimisto- ja liikerakennukset, teollisuuden tuotanto- ja varastotilat, vientikohteet, asuinrakennukset, hotelli- ja majoitustilat, sosiaalitoimeen liittyvät rakennukset, oppilaitokset, paikoitus- ja liikenteeseen liittyvät rakennukset sekä saneeraus ja korjausrakentaminen.

Projektikohtaisesti nimettyjen, asiakkaiden toiveiden mukaisten, pitkän kokemuksen omaavien projektipäälliköiden ja suunnittelijoiden avulla täytämme asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet ammattitaitoisesti ja sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Telesuunnittelupalvelumme kattaa asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaan seuraavia palveluita:

Hankesuunnittelu

 • toiminnallisten ja teknisten lähtötietojen selvittämisen asiakkaalta ja käyttäjältä

Luonnossuunnittelu

 • järjestelmien toiminnallisten ja teknisen laatutason määrittämisen
 • järjestelmäkohtaisen arvioinnin ja vertailun
 • eri ratkaisuvaihtoehtojen kustannusvertailun

Suunnittelu

 •   suunnittelukokoukset
 •   taso- ja pistepiirustukset
 •   kaaviopiirustukset
 •   järjestelmäkohtaiset selostukset

Urakkakilpailutus ja hankintaneuvottelut

Rakennusaikaiset tehtävät

 • suunnitelmien täydentäminen rakentamista varten
 • työmaakokoukset ja valvonnan
 • vastaanottotarkastukset ja toimintakokeet
 • taloudellisen loppuselvityksen

Yrityksemme suunnittelijoilla on seuraavia pätevyyksiä

 • yhteisantennisuunnittelupätevyys
 • sisäasianministeriön pelastusosaston paloilmoitinliiketutkinto

Yhteyshenkilöt

Juha Kiviniemi
GSM 044-373 3198

Tomi Tuokkola
GSM 050-531 4486

Email: etunimi.sukunimi@yhtyneetinsinoorit.fi