Turvasuunnittelu

Suunnittelukohteitamme ovat yritysturvallisuuteen liittyvät tehtävät, konsultointi-, turvakartoitus-, järjestelmäsuunnittelu-, sekä järjestelmähankinta ja projektointitehtävät mm. rahoituslaitosten,
julkisen hallinnon ja yksityisten toimialojen alueella.

Olemme erikoistuneet vaativien, korkean turvallisuusluokan kohteiden turvasuunnitteluun puolueettomina asiantuntijoina.

Projektikohtaisesti nimettyjen, asiakkaiden toiveiden mukaisten, pitkän kokemuksen omaavien projektipäälliköiden ja suunnittelijoiden avulla täytämme asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet
ammattitaitoisesti ja sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Turvasuunnittelu palvelumme sisältää seuraavia tehtäväalueita, jotka toteutetaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti sovittavassa laajuudessa.

Hankesuunnittelu

 • kohteen turvajärjestelyjen tarpeen ja tason määrittely asiakkaalta ja käyttäjiltä koottujen lähtötietojen perusteella.
 • hankesuunnitelma käytettävistä turvaratkaisuista ja turvallisuustekniikasta
 • kustannusarvio eri toteutusvaihtoehdoista

Luonnossuunnittelu

 • turvatekniikan ja turvajärjestelmien luonnossuunnitelmat huomioiden kohteen turvallisuustaso
 • turvajärjestelmien tilantarpeet ja rakennustekniset perusmäärittelyt arkkitehtisuunnittelua varten
 • turvatekniikkaan liittyvät ohjeet muille suunnittelijoille
 • muiden suunnittelualojen luonnosten tarkastus ja palaute turvallisuusratkaisuihin liittyviltä osilta
 • kustannusarvio

Suunnittelu

 • turvajärjestelmien suunnittelu, mm. kaaviot, pistesijoitukset, kaapelointi ja laiteluettelot
 • järjestelmien toiminta- ja työselostukset
 • urakkarajaliitteet ja urakkaohjelma
 • muiden suunnitelmien tarkastus ja palaute turvallisuusjärjestelmiin ja ratkaisuihin liittyviltä osilta

Urakkakilpailutus ja hankintaneuvottelut

Rakennusaikaiset tehtävät

 • suunnitelmien täydentäminen rakentamista varten
 • työmaakokoukset ja toteutuksenvalvonta
 • vastaanottotarkastukset ja toimintakokeet
 • taloudellinen loppuselvitys

Yhteyshenkilöt:

Tomi Tuokkola
GSM 050-531 4486

Email: etunimi.sukunimi@yhtyneetinsinoorit.fi