Henkilöstöpolitiikka

Yrityksemme on perustettu tuottamaan laadukkaita suunnittelupalveluja asiakkaillemme sekä tarjoamaan nykyaikainen, jatkuvasti kehittyvä työympäristö siinä työskenteleville henkilöille.

 Henkilöstöpolitiikan perustavoitteena on pitää yrityskulttuuri sellaisena, että jokainen työntekijä haluaa ja jaksaa tehdä asiakasta tyydyttävää ja tuloksellista työtä työssäoloaikansa ja saa siitä itselleen riittävän vastineen.

 Henkilöstöpolitiikkaan kuuluu oleellisena osana henkilöstön suunnitelmallinen kehittäminen, johon sisältyy työnohjaus, koulutus ja asiakaspalvelun parantaminen.

 Omistamisen strategiana on mahdollisimman laaja omistuspohja ja se, että omistajat työskentelevät yrityksessä. Tällä pyritään varmistamaan toiminnan jatkuvuus.

 Omistajien tulee voida kokea, että he voivat vaikuttaa enemmän työnsä sisältöön ja työympäristöönsä työskennellessään omassa yrityksessään verrattuna työskentelyyn muualla.