Laatujärjestelmä

Yrityksellämme on RALA-sertifioitu laatujärjestelmä vuodesta 2001 lähtien.

RALA-sertifiointi on suunnittelu-, rakennuttamis-, rakennus- ja asennusyrityksille sekä viherpalveluyrityksille tarkoitettu arviointimenettely, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän auditointiin. Sertifiointi varmistaa osaltaan, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää arviointiperusteiden vaatimukset, sovittuja menettelyjä sovelletaan käytännössä ja yrityksen toimintaa kehitetään.

Sertifiointimenettely varmistaa osaltaan, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää arviointiperusteiden vaatimukset, sovittuja menettelyjä sovelletaan käytännössä ja yrityksen toimintaa kehitetään. RALA-sertifikaatti antaa myös yrityksen asiakkaalle varmuutta siitä, että yrityksen tuote ja toiminta täyttää arvioinnissa asetetut vaatimukset.

RALA-sertifiointi perustuu ISO 9001:2008 -standardiin, jonka pohjalta arviointikriteeristö on muokattu vastaamaan rakennuttamisen, suunnittelun ja rakentamisen alan yritysten toimintaa ja tarpeita.

Sertifikaatti koskee seuraavia toimintoja:

  • Sähkötekniikka
  • Tele- ja turvatekniikka

Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelun arviointiperusteet kattavat seuraavat alueet: 

  • Johtaminen ja kehittäminen
  • Henkilöstö ja tukitoiminnot
  • Tarjous- ja sopimustoiminta
  • Suunnitteluprojektit ja projektitoiminta

RALA-sertifioduista yrityksistä ylläpidetään luetteloa RALAn internetsivuilla osoitteessa www.rala.fi